Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Эрхэм хөрөнгө оруулагч танаа:

Эрхэм   хүндэт  харилцагч  хөрөнгө  оруулагч  ,  хамтрагч  та  бүхний  энэ  өдрийн мэндийг   хүргэн  хамтран  ажиллах  санал  бүхий ил захидал  илгээж  байна. Бид   санхүүгийн  зах  зээлд  хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх  жижиг  дунд  бизнес , гарааны   бизнес  эрхлэгчдийг  дэмжин  харилцагчдынхаа  эрэлт  хэрэгцээнд тулгуурласан   уян  хатан  шуурхай  ,  шинэлэг  үйлчилгээг  нэвтрүүлэн  ажилласаар ирсэн . Бид   цар  тахлын  үед  ч  үйлчлүүлэгчийнхээ  санхүүгийн  хэрэгцээг  тасралтгүй хангахын   зэрэгцээ  ,  шинэлэг  бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээг  зах  зээлд  нэвтрүүлж хөрөнгө   оруулалтын  үр  өгөөж  ,  ашигт  ажиллагааг  2  дахин  нэмэгдүүлэн  ажилласан бөгөөд   цаашдаа  эдийн  засгийн  өөрчлөлтөд  бодлогын  болоод  стратегийн  хүрээд цогц   арга  хэмжээг  авч  хэрэгжүүлэн  ,  эдийн  засгийн  нөхцөл  байдалд  тохирсон бүтээгдэхүүн   гаргаж  хамтран  ажиллах  хөрөнгө  оруулагч  танд  таатай  нөхцөлийг санал   болгож  байна.  Бичил  санхүүгийн  хэрэглээгээр  манай  улс  дэлхийд  дээгүүрт ордог   бөгөөд  зах  зээлийн  асар  том  боломж, багтаамж  байгаа  нь  харагдаж байна. Иймд  хөрөнгө  оруулагч  та  бүхэнд  үр  ашиг  өндөртэй,  баталгаатай,  найдвартай хэрэгсэлд  хөрөнгө  оруулан  хамтран  ажиллахыг  урьж  байна.

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?

Тогтмол орлоготой эрсдэл багатай үнэт цаас бол бонд юм.
Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргаж буй Бонд буюу өрийн бичиг нь тодорхой хугацааны дараа үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрийг эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлддөг банк бусын өөрийн мөнгөн хөрөнгөөр баталгаажсан найдвартай өрийн бичиг юм.  Өөрөөр хэлбэл та компанийн бонд худалдан авна гэдэг нь тухайн компанид тодорхой хугацаатай, тогтсон хүүтэйгээр мөнгө зээлж байна гэсэн үг. Бондын өгөөж нь түүний хүү байдаг ба бондын хугацаа дуусмагц та үндсэн мөнгөө хүүгийн хамт эргүүлж авах болно. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын уламжлалт санхүүгийн хэрэгсэл юм.

5 сая төгрөгөөс дээш

Тохирсон хугацааны (6-18 сар) дараа үндсэн тѳлбѳр; хүүгээ хугацааны тогтмол тохирсон хугацаанд (сар эсвэл улирал бүр) авдаг бүхий ѳрийн бичиг юм.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-5025 99105007 утсаар холбогдож авна уу.
 
Бондын давуу тал: