Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Дугаар барьцаалсан шуурхай зээл

Өөрийн барьж байгаа 8811 болон 9911-тэй дугаараа барьцаалан санхүүгийн гэнтийн хэрэгцээгээ шийдэж болно хамгийн хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэн зах зээлийн үнэлгээний 75хувьд үнэлнэ.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ХҮҮ ХУГАЦАА ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА БАРЬЦАА
1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг 3,5% 36 сар хүртэл 5 мин 8811 болон 9911 тэй тусгай дугаар
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг
ХҮҮ 3,5%
ХУГАЦАА 36 сар хүртэл
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 5 мин
БАРЬЦАА 8811 болон 9911 тэй тусгай дугаар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА