Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Гар утас цахилгаан барааны лизингийн зээл

Бүх төрлийн гар утас, ухаалаг цаг, таблет, дагалдах хэрэгслийн лизинг

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ХҮҮ ХУГАЦАА ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА БАРЬЦАА
5 сая хүртэл төгрөг 3,5% 18 сар 10 мин Худалдан авсан бараа
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 5 сая хүртэл төгрөг
ХҮҮ 3,5%
ХУГАЦАА 18 сар
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 10 мин
БАРЬЦАА Худалдан авсан бараа

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА