Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ХҮҮ ХУГАЦАА ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА БАРЬЦАА
5 сая – 100 сая хүртэл төгрөг 3%-3.5% 36 сар хүртэл 1-2 цаг Авто машин болон 9911 болон 8811 утасны дугаар
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 5 сая – 100 сая хүртэл төгрөг
ХҮҮ 3%-3.5%
ХУГАЦАА 36 сар хүртэл
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 1-2 цаг
БАРЬЦАА Авто машин болон 9911 болон 8811 утасны дугаар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА