Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Хэрэглээний зээл

Унаж буй автомашин болон 8811 9911тэй дугаараа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ХҮҮ ХУГАЦАА ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА БАРЬЦАА
1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг 3,5-3,9 % 24 сар хүртэл 30 мин Авто машин, 9911 болон 8811 утасны дугаар
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг
ХҮҮ 3,5-3,9 %
ХУГАЦАА 24 сар хүртэл
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 30 мин
БАРЬЦАА Авто машин, 9911 болон 8811 утасны дугаар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА