Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Зээлийн хүсэлт илгээх Facebook пэйж хуудас

Зээлийн тооцоолуур

1000000
12 сар
2 %

94,560₮

1,134,715₮

134,715₮

Буцах

Хадгаламжийн тооцоолуур

1000000
100000
10 %
1 жил

0₮

Буцах

Автомашин барьцаалсан шуурхай зээл

Унаж буй автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ХҮҮ ХУГАЦАА ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА БАРЬЦАА
1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг 3,5% -3,9% 36 сар хүртэл 10 мин Автомашин
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 1 сая – 30 сая хүртэл төгрөг
ХҮҮ 3,5% -3,9%
ХУГАЦАА 36 сар хүртэл
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА 10 мин
БАРЬЦАА Автомашин

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА